16, d’octubre 2013 15:50

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany reprèn aquesta tardor la campanya de reforç de la recollida selectiva de residus que aquest any s’ha concretat amb la ubicació d’un punt informatiu al mercat setmanal de Banyoles. Durant aquest últim trimestre de l’any es vol continuar amb la campanya que es va iniciar el 2011 de repartiment de bosses trio de paper, vidre i envasos per a la separació de residus a casa i es vol repartir un total de 2.500 conjunts de bosses.

En concret, a partir del proper dimecres, 23 d’octubre, s’iniciarà el repartiment d’un paquet d’aquestes bosses trio per habitatge a les persones que ho sol·licitin fins a esgotar existències. Entre les campanyes del 2011 i l’actual s’hauran repartit, en total, 5.200 conjunts. Juntament amb les bosses es donarà un iman de nevera explicatiu dels residus que van al contenidor groc. D’aquesta manera es podrà ampliar el nombre de llars que disposaran d’aquest sistema per triar els residus.

Amb aquesta campanya, adreçada a tota la població del Pla de l’Estany, es vol incrementar el coneixement i la participació ciutadana en la separació i tria selectiva dels residus de paper-cartró, vidre, envasos i matèria orgànica que generen els veïns en la seva activitat quotidiana. Per això el lema de campanya és “Separes?.... No hi ha excuses!”. Com a conseqüència d’aquesta acció, un altre objectiu és incrementar la recollida selectiva en número de tones.

L’any 2012, al Pla de l’Estany, es va recollir selectivament el 38% dels residus municipals generats a la comarca i ja fa vuit anys que disminueix la generació de la fracció rebuig dels residus municipals. Tot això s’ha aconseguit gràcies a la participació ciutadana en la recollida selectiva de paper, vidre, envasos a la qual s’ha afegit, aquests últims anys, la matèria orgànica i les restes de poda i jardineria.

PUNT INFORMATIU

En el punt informatiu situat al mercat de Banyoles els veïns poden resoldre dubtes sobre la recollida selectiva, les deixalleries i la recollida de voluminosos. S’hi mostren diferents panells amb informacions relatives a aquests serveis que presta el Consell Comarcal així com horaris, rutes i a com s’han de separar selectivament cada una de les fraccions de les escombraries (matèria orgànica, paper, vidre i envasos).

També s’hi han col·locat uns expositors en els quals es presenta d’una manera molt visual i pràctica quins residus s’han de dipositar a cada un dels contenidors, és a dir els envasos al contenidor groc, el vidre al contenidor verd i el paper i cartró al contenidor blau. És especialment il·lustratiu l’expositor corresponent al contenidor groc, a causa dels dubtes que tenen moltes persones a l’hora de saber quins tipus de materials s’hi poden dipositar.

Els monitors a càrrec de la parada aclareixen tots els dubtes que els hi plantegin les persones que s’hi adrecin per sol·licitar informació o per donar a conèixer qualsevol tipus de comentari en relació a la recollida selectiva a la comarca. A la parada també es lliuraran fulletons informatius i elements per a realitzar la separació dels residus a la llar.

COL·LABORACIÓ AMB EL COIET

Amb aquesta campanya també es volen donar a conèixer els serveis que presta el Consell Comarcal a través del COIET (Centre Ocupacional i Especial de Treball) en relació a la recollida de residus domèstics, la deixalleria fixa i mòbil, la recollida de trastos i la recollida de restes de poda i jardineria. Aquests serveis es presten a tot el Pla de l’Estany.

El COIET és un organisme del Consell que té com a finalitat facilitar la integració social i laboral de les persones amb discapacitat de la comarca. El seu principal objectiu és proporcionar teràpia ocupacional i de suport per aconseguir una bona integració social i laboral d'aquest col·lectiu de persones. Amb aquesta col·laboració, el Consell combina els objectius de sensibilització ambiental amb els d’inserció social i laboral.