11, d’octubre 2013 15:50

 L'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany ha procedit, en els darrers mesos, a realitzar l'inventari i la classificació de tot el fons de la família Colomer, de Banyoles, format per una documentació que va de l'any 1715 fins al 1925 i ocupa una vintena de capses. Per dur a terme aquesta tasca, l’arxiu ha comptat amb un col·laborador en pràctiques durant uns mesos, Adrià Puig Dilmé de Banyoles, estudiant del darrer curs d’Història de la Universitat de Girona.

Els Colomer eren una família de negociants, comerciants i propietaris amb molta significació a la Banyoles dels segles XVIII i XIX, que han deixat petja a la toponímia de la ciutat, ja que eren propietaris de gran part de l'actual puig d'en Colomer (puig de Guèmol). Tenien una indústria tèxtil que donava feina a domicili a moltes dones d’arreu de la comarca i de fora. Varen ocupar càrrecs municipals a Banyoles i varen emparentar amb famílies de negociants, paraires i propietaris, com els Torrent de Cervià de Ter o els Marcillo i Badia d’Olot.

Entre la documentació hi ha el llibre de les filadores, on s’hi relacionen les dones que treballen des del seu domicili i la producció de cada una d’elles; el llibre dels clients; un llibre del patrimoni familiar, que inclou un inventari de la casa Colomer de Banyoles i establiments de terres i més de sis-centes cartes comercials i familiars. A les cartes hi trobem notícies d’esdeveniments, però sobretot referències al seu negoci com els fils i les matèries tèxtils que usen, els gèneres venuts i comprats. També s'hi han localitzat notes curioses, com la manera de fer vi, o la forma de tenyir teles o dades sobre la compra i venda de productes hortícoles, del camp, de bestiar, pactes i normes relacionats amb les collites de raïms i olives i dels transports de les mercaderies.

Analitzant la documentació també s’hi pot veure com tota la família Colomer, repartida arreu del territori, participava en el negoci i com Jeroni Colomer i Ribas va subsistir durant la Guerra Gran (1793-1795) mitjançant el negoci familiar i el dels moltons (xais), a la vegada que comercialitzava amb productes de l’horta, molt escassos llavors. Completen el fons, testaments, donacions, heretaments, censals, lluïsmes, àpoques, establiments de terres, i escriptures notarials de Banyoles, Olot i Cervià de Ter.