Ajuntament de Serinyà

Tributs gestionats pel Consell Comarcal:

  • Impost sobre béns immobles urbans
  • Impost sobre béns immobles rústics
  • Impost sobre activitats econòmiques
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Taxa de recollida d’escombraries
  • Taxa de clavagueram
  • Preu Públic recollida selectiva de residus comercials

 

PAGAMENTS PER INTERNET

Si heu rebut una notificació amb codi de barres de tributs podeu fer l’ingrés per Internet prement aquest enllaç


DOCUMENTS ADJUNTS
Tarifes vehicles 2016

Tarifes vehicles 2017

Tarifes vehicles 2018