Ajuntament de Vilademuls

Tributs gestionats pel Consell Comarcal:

  • Impost sobre béns immobles urbans
  • Impost sobre béns immobles rústics
  • Impost sobre béns immobles característiques especials
  • Impost sobre activitats econòmiques
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Taxa de cementiri
  • Taxa de recollida d’escombraries
  • Preu Públic recollida selectiva de residus comercials

ORDENANCES

PAGAMENTS PER INTERNET

Si heu rebut una notificació amb codi de barres de tributs podeu fer l’ingrés per Internet prement  aquest enllaç


DOCUMENTS ADJUNTS
Tarifes vehicles 2016

Tarifes vehicles 2017

Tarifes vehicles 2018