Informació per a la gestió cadastral

Es pot presentar a les oficines de Recaptació del Consell Comarcal del Pla de l'Estany la documentació per a qualsevol alteració física i jurídica, per a urbana i rústica. 

Per a cadascun d'aquests tràmits, cal omplir el model oficial de Declaració Cadastral corresponent.

A l'anvers de cada model  s'especifica la documentació que cal presentar en cada cas:  

MODEL 901N:  Canvis de nom o titular. Canvis de percentatge en la titularitat.

MODEL 902N:  Alteracions físiques d'obra nova, ampliació, reforma o rehabilitació

MODEL 903N:  Alteracions físiques per a segregacions, agrupacions, segregacions, divisions horitzontals

  MODEL 904N:  Alteracions físiques canvi de cultiu, ús, demolició

  MODEL ANNEX:  Complementa tots els anteriors. Quan queden afectades més d'una finca cadastral, aquestes s'han de relacionar en aquest model annex.

   

  Models oficials de cadastre
  Títol Pes
  Annex 266,42 KB Descarrega
  Model 901N 332,89 KB Descarrega
  Model 902N 340,10 KB Descarrega
  Model 903N 334,21 KB Descarrega
  Model 904N 330,78 KB Descarrega